Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
NOVINKY

Technické údaje pro saňová vedení DryLin

Excentrické síly
Aby bylo používání bezúdržbových lineárních ložisek DryLin úspěšné, je třeba dbát některých doporučení. V důsledku většího tření v porovnání s kuličkovými vedeními je třeba počítat s větší hnací silou. Pozitivní vliv na vlastnosti chodu a opotřebení vedení mají tak co největší vzdálenosti ložisek na jedné kolejnici a co nejmenší momentová zatížení díky pohonu a hmotě.
Tichý chod
Plastové kluzné prvky, které se pohybují po vybroušených hřídelech nebo profilových kolejnicích, jsou téměř neslyšné. Na rozdíl od běžných kuličkových vedení se nezvyšuje hladina hluku s přibývající rychlostí.
Pravidlo 2:1
Pokud se při využívání lineárních kluzných ložisek nedbá pravidla 2:1, dojde k nerovnoměrnému průběhu pohybu nebo dokonce zablokování systému. Často lze pomocí poměrně nepatrných změn docílit nápravy. Princip není závislý na zatížení nebo hnací síle. Produktem je tření a týká se vždy pevného ložiska.

Čím dále je pohon od vodicího ložiska, tím větší bude opotřebení a potřebná hnací síla. Pokud bude vzdálenost hnací síly k pevnému ložisku dvakrát vyšší než vzdálenost ložisek (pravidlo 2:1), dojde při součiniteli přilnavosti 0,25 teoreticky k zablokování vedení.
Konstrukční pokyny
Při používání systémů se dvěma paralelními kolejnicemi musí být jedna strana dimenzována jako volné ložisko. Pro každou montážní polohu, ať pro vodorovnou, svislou nebo boční, existuje vhodné řešení pro volné nebo pevné ložisko. Tento montážní způsob zabraňuje těžkému chodu, resp. sevření vedení při odchylkách rovnoběžnosti mezi kolejnicemi.

Montáž volného ložiska se realizuje odebráním staticky shodných kluzných prvků. Ve směru předpokládané chyby rovnoběžnosti tak na jedné drážce vzniká dodatečný stupeň volnosti. Vyrovnání chyb paralelity mezi namontovanými kolejnicemi je u pevného a volného ložiska možné maximálně v rozsahu do 0,5 mm. Při montáži je třeba dbát na to, aby volné ložisko vykazovalo do obou směrů přibližně stejnou vůli. Námi doporučené provedení systému pevného a volného ložiska najdete ve vedlejších vyobrazeních.

Připojovací plochy pro kolejnice a vodicí pojezd by měly být co nejrovnější (např. frézovaný povrch), aby se zabránilo přílišnému pnutí v systému. Menší nerovnosti, které připojovací plochy vykazují, mohou být do určité míry (0,5 mm) individuálně vyrovnány nastavením větší vůle. Nastavení vůle je efektivní pouze v nezatíženém stavu.
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83