Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Technika hnacích ústrojí
22000

Technika hnacích ústrojí

zpět
NOVINKY

Ozubené hnací prvky pro optimální přenos síly

Technika hnacích ústrojí společnosti norelem sestává z řetězů a řetězových kol, ozubených řemenů a ozubených řemenic, ozubených hřídelů, ozubených kol, ozubených tyčí a kuželových kol.
Právě ve strojírenství a automatizační technice je třeba běžně řešit úkoly spojené s přenosem sil. Technika hnacích ústrojí on norelemu řeší suverénně i zadání spojená s polohováním.
Společnost norelem dodává přímo ze skladu s vysokou dostupností všechny běžné velikosti a modulová ozubení.
V celé skupině výrobků figuruje více než 2500 druhů zboží.
Antriebslösung

Pohon řetězovým kolem

Pohon řetězovým kolem většinou sestává z řetězových kol, příslušných řetězových kotoučů a z válečkového řetězu. Ve zvláštních případech jsou tyto komponenty podle potřeby doplněny o napínáky řetězu a vratná řetězová kola. Řetězová kola od norelem byla vyvinuta speciálně pro strojírenský sektor a průmysl. Z tohoto důvodu jsou řetězová kola v mnoha běžných velikostech a variantách k dostání online v internetovém obchodě.

»Řetězová kola norelem

jsou odolná, robustní, mají dlouhou životnost a jsou vyrobena podle normy DIN ISO 606. Zuby jsou frézované a indukčně kalené. Drážka je orientována přesně na hrot zubu. Většina řetězových kol od společnosti norelem je již předvrtána (připravena k montáži) a lze je snadno namontovat. Kromě řetězových kol z oceli prodává společnost norelem v online internetovém obchodě i nerezová řetězová kola. Tato nacházejí uplatnění např. v potravinářském průmyslu.
Jako díly příslušenství lze kdykoli doobjednat jednotlivé spojovací články pro válečkové řetězy.

Systémy s ozubenými řemeny:

Systémy s ozubenými řemeny se skládají z ozubeného řemene a dvou nebo více ozubených řemenic. Přednosti

»systému s ozubenými řemeny

jsou mnohostranné. Při přenosu velkých sil s vysokým zrychlením zajišťují systémy s ozubenými řemeny dodržení přesné pozice a zaručují konstantní souběh. K tomu přibude vysoká energetická účinnost a klidný chod. Společnost norelem má ve své výrobní paletě nejen standardní velikosti, ale nabízí ozubené řemeny i jako metrové zboží.
Příklady klasického použití nacházíme ve strojírenství, v oboru automatizace, ale i v řemeslu. Portálové systémy vysokovýkonných laserů, jednotky Pick and Place, systémy s otočným stolem či klasické přepravní linky jsou jen některé příklady praktického využití.
Pohony s ozubenými řemeny spojují kladné vlastnosti řetězu a plochého řetězu, přitom však nevyžadují tolik údržby. Systémy s ozubenými řemeny pracují tiše, velmi přesně a zcela bez prokluzu. Předpokladem je správné sladění komponent. Předností oproti řetězovým pohonům jsou navíc ještě vysoké hodnoty zrychlení.

Ozubený převod - všeobecně

U ozubených převodů se jedná o nejčastěji používané druhy převodů ve strojírenství. Pomocí ozubených převodů se přenáší krouticí momenty s určitým počtem otáček z jednoho hřídele na druhý. Přitom lze kombinovat různé velikosti ozubených kol. Toto umožňuje jednoduchou výměnou jednotlivých ozubených kol jiný převod krouticího momentu a otáček.

Oproti řetězovým pohonům a řemenovým pohonům má ozubený převod tu výhodu, že lze realizovat menší osové vzdálenosti. Ve srovnání s řemenovým pohonem je možné přenášet značně vysoké síly.
Další přednosti spočívají v přenosu síly bez prokluzu a s tvarovanym stykem, v různorodosti možných převodových poměrů a v jednoduché montáži (bezúdržbové a provozně bezpečné).

K ozubeným převodům patří zpravidla následující konstrukční provedení:

• Čelní ozubená kola
• Kuželová ozubená kola
• Šneková kola

Ozubený převod - čelní ozubená kola

U čelních ozubených kol, často nazývaných válcová kola, se jedná o jednoduchou konstrukci ozubených kol. V technice hnacího ústrojí se čelní ozubená kola používají tehdy, když se mají přenášet větší obvodové síly. V kombinaci s

»takzvanou ozubenou tyčí

lze rotační pohyby převést na lineární pohyby (a opačně). Při této poloze je třeba dbát především na to, aby hřídele byly namontovány pokud možno ve vodorovné poloze. Stopa hřídele by měla přiléhat přesně, aby byla zaručena dlouhá životnost ozubených kol. Mazaní funguje nejlépe rovněž ve vodorovné poloze. Dbejte při montáži na rovnoběžnost hřídelí, aby se chyba souososti udržovala co nejmenší. Dodatečně k tomu je důležité, aby byla dodržena správná rozteč.

Ozubený převod - kuželová ozubená kola

Kuželová kola, jejichž hlavy do sebe zapadají, se používají hlavně u těch typů pohonu, kdy hřídele spolu svírají určitý úhel (většinou 90°). Přitom je důležité, aby při provozním zatížení bylo přemisťování záběrového pole co nejmenší. To se podaří díky co možno nejmenší rozteči os od středu zubu k ložisku při současném pokud možno velkém průměru hřídele.

Společnost norelem nabízí kuželová ozubená kola s těmito různými převody:

1:1
1:2
1:3
1:4

Ozubení je vždy přímé a kuželová ozubená kola jsou vyrobena z oceli. Úhel záběhu činí 20°.

Šnekový převod / sady šnekových kol

Jako tzv. šnek se ve strojírenství a ve výrobě nástrojů označuje hřídel s jedním nebo s více šroubovýmu závity. Společně se šnekovým kolem (šikmo ozubené) tvoří šnek šnekový převod. Osy šneků a šnekových kol jsou přesazena o 90°. Šnekové převody jsou vhodné pro převedení velmi velkých převodů na pomalou rychlost. Sady šnekových kol jsou vhodné pro trvalý provoz při vysokých otáčkách a vysokých točivých momentech.

Šnekové převody se používají především tam, ke musí být převod obzvláště tichý bez hluku. Kromě toho jsou šnekové převody vzhledem ke své konstrukci velmi zatížitelné. Účinnost u velkých převodových poměrů není často příliš vysoká, neboť k pohonu převodovky je kromě valivého pohybu zapotřebí i kluzný pohyb (heslo: samosvornost).

Šnekové převody se často používají pro válcování nebo jako pohon v lisovacích strojích. Také v dopravní technice se použivají šneková kola. Při použití šnekových kol se často vyskytují vysoké axiální síly. To je způsobeno tím, že je šnek i přes závitové ozubení pevně uložen.

Šneková kola od firmy norelem jsou z bronzu. Šneky jsou z oceli, vytvrzeny a broušeny. Šneky jsou pravotočivé.

Převod - šnekový převod připraven k montáži

Společnost norelem prodává vestavěné převody v různých provedeních. Všechny pohony je možno sledovat v náhledu 360°. V případě dotazů k převodům je vám k dispozici naše odbytové oddělení.

Pouzdro šnekového převodu je z hliníku, šnek je z oceli a šnekové kolo ze speciální mosazi. Pouzdro bylo eloxováno a šnek vytvrzen.

Převodovka je univerzálně použitelná a díky zapouzdřenému krytu je bezúdržbová. Kromě toho jsou šnekové převody velmi tiché a s lehkým přenosem síly. Šnekový převod lze jednoduše namontovat a upevnit pomocí šroubů. Převod je konformní s RoHs.

Převod - kuželový převod připravený k montáži

Společnost norelem nabízí tři různé tvary kuželových převodů připravených k montáži: • Kuželový převod s plastovým pouzdrem • Kuželový převod s hliníkovým pouzdrem • Kuželový převod s pouzdrem ze zinkového tlakového odlitku Kuželový převod s plastovým pouzdrem je vhodný pro krátkodobé strojové pohony s nízkým počtem otáček nebo pro manuální pohony. Otáčení je možné v obou směrech. U

»kuželového převodu

s krytem z hliníku a kuželových kol z oceli se jedná o velmi kvalitní, univerzálně použitelný bezúdržbový převod. Společnost norelem má v sortimentu 7 konstrukčních velikostí. Převod je přitom vždy 1:1. Také zde je směr otáčení libovolný. Převod má navíc tu přednost, že jejlze namontovat v mnoha konstrukčních polohách. Kuželový převod s pouzdrem ze zinkového tlakového odlitku a s ocelovými koly je vhodný pro pohon s elektromotory. V praxi se používá převodovka především jako vodicí převod nebo jako rozvodovka. Tato hnací převodovka nachází použití také jako přídavná převodovka elektromotorů (žaluzie). Všechny vestavené převody od společnosti norelem jsou konformní s RoHs.
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83